15 styczeń 2020

Relacja fotograficzna z ogniska grupy wokalnej MOK, które odbyło się w Sidzine 7 czerwca 2019 r.