20 wrzesień 2020

W Centrum Kultury a wcześniej w Miejskim Osrodku Kultury dzieci oraz młodzież  uczestniczą w doskonaleniu swoich muzycznych umiejętności gry na różnego rodzaju instrumentach. Na indywidualnych lekcjach doskonalą swoje muzyczne umiejętności gry na różnego rodzaju instrumentach. Dzięki grze na instrumentach młodzież oprócz zdobywania umiejętności technicznego opanowania instrumentu uczy się wrażliwości na muzykę i sztukę. Jest to również forma zagospodarowania czasu wolnego i przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom. Młodzież i dzieci które sa zaawansowane w grze na instrumentach smyczkowych należą do naszej kapeli góralskiej, a gitarzyści do zespołu gitarowego. Zdobyte na zajęciach muzyczne umiejętności dzieci i młodzież są prezentują na różnego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury, a także na prezentacjach Miasta w Powiecie. Na zakończenie roku szkolnego organizowane są koncerty popisowe młodych artystów. 

W naszej ofercie proponujemy:

 • nauka gry na instrumentach strunowych:  
  • gitara
  • skrzypce
  • kontrabas
 • nauka gry na instrumentach klawiszowych:
  • pianino
  • keyboard
  • akordeon

kapela_góralska_2023.jpglekcje_gry_2023.jpg