Relacja fotograficzna ze wspinanie na zachodniej ścianie Kościelca i Zadnim Kościelcu w Polskich Tatrach Wysokich - Odvet, które odbyło się 13 września 2020 r.