20 wrzesień 2020

Wieczory poetyckie to forma kulturalna, którą wprowadziliśmy na stałe do naszego kalendarza imprez jesienią 2009r. Postanowiliśmy, że ten  cykl spotkań będzie odbywał się w  piątkowy wieczór  kilka razy w roku w  Galerii „Pod Basztą” i będzie miał za zadanie promowanie rodzimych poetów, którzy będą   dzielić się swoją twórczością z publicznością. Do czynnego  udziału w wieczorkach zapraszana jest młodzież, aby poprzez swój udział i deklamowanie wierszy uczyła się wrażliwości na słowo i zgłębiała tajniki poetyckiej sztuki.

Kalendarz wieczorów poetyckich w 2020 roku:

  • 24.04.2020 - wieczór poezji Pani Danuty Mucharskiej

Kalendarz wieczorów poetyckich w 2019 roku: