Relacja fotograficzna ze wspinanie na zachodniej ścianie Kościelca i Zadnim Kościelcu w Polskich Tatrach Wysokich - odlot, zakaz stękania, które odbyło się 20 września 2020 r.